KLIK SINI..TABUNG LINUS SKKT

MAKLUMAN

SELAMAT KEMBALI KE SEKOLAH & SELAMAT DATANG KEPADA MURID-MURID TAHUN 1 BAGI TAHUN 2013.

RPT

( PROGRAM LINUS ) TAHUN 1

                                KOD         KEMAHIRAN
                                1.0           MEMBACA DAN MENULIS HURUF
                                1.1          Mengenal bentuk huruf dan menulis  huruf kecil a – z

1.2            Mengenal bentuk huruf dan menulis bentuk huruf  besar A – Z

2.0                 MEMBACA SUKU KATA
2.1                 Membaca dan membunyikan suku kata terbuka KV
2.2                 Membaca dan membunyikan suku kata tertutup KVK
2.3                 Membaca dan membunyikan suku kata tertutup KVKK
2.4                 Membaca dan membunyikan suku kata tertutup yang ada digraf ng, ny, dan sy

3.0                 MEMBINA DAN MENULIS SUKU KATA
3.1                 Membina dan menulis suku kata terbuka KV
3.2                 Membina dan menulis  suku kata tertutup KVK
3.3                 Membina dan menulis  suku kata tertutup KVKK
3.4                 Membina dan menulis  suku kata tertutup yang
                                     ada digraf ng, ny, dan sy .

4.0                 MEMBACA PERKATAAN
4.1                 Membaca perkataan mengandungi suku kata terbuka KV+KV
4.2                 Membaca perkataan mengandungi suku kata terbuka V+KV
4.3                 Membaca perkataan mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV
4.4                 Membaca perkataan mengandungi suku kata terbuka KVK+KV
4.5                 Membaca perkataan mengandungi suku kata terbuka KVKK+KV
4.6                 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka VKV
4.7                 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup  KVK
4.8                 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KV+KVK
4.9                 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVK+KVK
4.10              Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVK+KVKK
4.11              Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup  KVKK
4.12              Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup V+KVK
4.13              Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup V+KVKK
4.14              Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVKK+KVKK
4.15              Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup VK+KVKK
4.16              Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup VK+KVK
4.17              Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVKK+KVK
4.18              Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup  KV+KVKK
4.19              Membaca perkataan yang mengandungi diftong
4.20              Membaca perkataan yang mengandungi digraf
4.21              Membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding
4.22              Membaca perkataan yang mengandungi konsonan bergabung
4.23              Membaca perkataan yang mengandungi kata imbuhan

5.0                 MEMBINA DAN MENULIS PERKATAAN
5.1                 Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka KV+KV
5.2                 Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka V+KV
5.3                 Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV
5.4                 Membina dan menulis  perkataan mengandungi suku kata terbuka KVK+KV
5.5                 Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka KVKK+KV
5.6                 Membina dan Menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka KV+KV
5.7                 Membina dan Menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka V+KV
5.8                 Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV
5.9                 Membina dan menulis  perkataan mengandungi suku kata terbuka KVK+KV
5.10              Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka KVKK+KV
5.11              Membina dan menulis  perkataan yang mengandungi suku kata tertutup  KVKK
5.12              Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup V+KVK
5.13              Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVK+KVKK
5.14              Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup V+KVKK
5.15              Membina dan menulis  perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVKK+KVKK
5.16              Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup VK+KVKK
5.17              Membina dan menulis  perkataan yang mengandungi suku kata tertutup VK+KVK
5.18              Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVKK+KVK
5.19              Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup  KV+KVKK
5.20              Membina dan menulis  perkataan yang mengandungi diftong
5.21              Membina dan menulis perkataan yang mengandungi digraf
5.22              Membina dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding
5.23              Membina dan menulis perkataan yang mengandungi konsonan bergabung
5.24              Membina dan menulis perkataan yang mengandungi kata imbuhan

6.0                 MEMBACA RANGKAI KATA
6.1                 Membaca rangkai kata

7.0                 MEMBINA DAN MENULIS RANGKAI KATA
7.1                 Membina dan menulis rangkai kata

8.0                 MEMBACA AYAT
8.1                 Membaca ayat tunggal
8.2                 Memahami ayat tunggal yang dibaca

9.0                 MEMBINA DAN MENULIS AYAT TUNGGAL
9.1                 Membina ayat tunggal berdasarkan pola ayat dasar