KLIK SINI..TABUNG LINUS SKKT

MAKLUMAN

SELAMAT KEMBALI KE SEKOLAH & SELAMAT DATANG KEPADA MURID-MURID TAHUN 1 BAGI TAHUN 2013.

LINUS SKKT


(Kohort 1-Tahun 3)


ANALISA LITERASI  SARINGAN 9 / 2012MELAYU
CINA
INDIA
JUM

L
P
L
P
L
P

LINUS TEGAR
-
-
-
-
-
-
-
LINUS
-
-
-
-
-
-
-
PERDANA
JUMLAH89


ANALISA NUMERASI SARINGAN 9 / 2012


MELAYU
CINA
INDIA
JUM

L
P
L
P
L
P

LINUS TEGAR
-
-
-
-
-
-

LINUS
-
-
-
-
-
-

PERDANA
JUMLAH89
(Kohort 3- Tahun 1)

ANALISA LITERASI  SARINGAN 3 / 2012MELAYU
CINA
INDIA
JUM

L
P
L
P
L
P

LINUS TEGAR
1
2
-
-
-
-
3
LINUS
8
2
-
-
1
-
11
PERDANA
32
39
-
-
-
1
72

JUMLAH

41
43
-
-
1
1
86


ANALISA NUMERASI SARINGAN 3 / 2012


MELAYU
CINA
INDIA
JUM

L
P
L
P
L
P

LINUS TEGAR
-
-
-
-
-
-
-
LINUS
14
6
-

1
-
21
PERDANA
27
37
-
-

1
65

JUMLAH

41
43
-
-
1
1
86 
(Kohort 2- Tahun 2)

ANALISA LITERASI  SARINGAN  6 / 2012


MELAYU
CINA
INDIA
JUM

L
P
L
P
L
P

LINUS TEGAR
-
-
-
-
-
-
-
LINUS
-
-
-
-
-
-

PERDANA
45
44
89

JUMLAH

45
44
89

             
ANALISA NUMERASI  SARINGAN  6 / 2012


MELAYU
CINA
INDIA
JUM

L
   P
L
P
L
P

LINUS TEGAR
-
-
-
-
-
-
-
LINUS
7
-
-
-
-
-
7
PERDANA
38
44
82

JUMLAH

45
44
89


SENARAI MURID NUMERASI KOHORT 2 (TAHUN 2)

 SARINGAN 4BIL
NAMA MURID
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12

1.       
SHAHZIZI HUZAIMY B. ROSLI
/
/
/
/
/

/
/
/
/
2.       
MUHAMMAD HAFIZUDDIN  B. NIZAM
/
/
/
/
/

/

/

3.       
NOR SYAKIRAH BT. KARIM
/
/
/
/
/

/4.       
MIRA SHAHIRA BT SHAHARUDDIN
/
/
/
/
/

/
/
/

/5.       
MUHAMMAD AMIR LUQMAN B. TARMIZI
/
/
/
/
/

6.       
NOR NATASYA BT MAD ZAYADI


7.       
MUHAMMAD FAKRUL HAKIMI


 NOTA: 

1. Saringan 1, 2 & 3 :
- Untuk murid Linus Tegar, Murid Linus Tahun 1; 2012 (Kohort 3)
2. Saringan 4, 5 & 6 :
- Untuk murid Linus Tegar, Murid Linus Tahun 2; 2011 (Kohort 2) 
3. Saringan 7, 8 & 9 :
- Untuk murid Linus Tegar, Murid Linus Tahun 3; 2010 (Kohort 1) 
4. Saringan Khas : 
- Untuk Murid Perdana Tahun 3 (Kohort 1) dan Tahun 2 (Kohort 2) 
5. Instrumen Saringan akan dihantar oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia ke PPD 
6. Instrumen Saringan dicetak secara berpusat di PPD dan diedarkan ke sekolah.
 
 

*************************************************************************


(Kohort 2- Tahun 1)
ANALISA LITERASI  SARINGAN  3 / 2011 

MELAYU
CINA
INDIA
JUM

L
P
L
P
L
P

LINUS TEGAR
 -
-
-
-
-
-
-
LINUS
  1
-
-
-
-
-
 1

PERDANA
    46
43
-
-
1
-
90


JUMLAH


47

43

-

-

1

-

91


ANALISA NUMERASI  SARINGAN  3 / 2011 


MELAYU
CINA
INDIA
JUM


L
   P
L
P
L
P


LINUS TEGAR
-
-
-
-
-
-
-

LINUS
 8
 8
-
-

-
16

PERDANA
    36
38
-
-
1
-
75


JUMLAH


44

46

-

-

1

-

91
            
 *********************************************************************************
 
(Kohort 1- Tahun 2)
ANALISA LITERASI  SARINGAN 6 / 2011

MELAYU
CINA
INDIA
JUM


L
P
L
P
L
P


LINUS TEGAR
-
-
-
-
-
-
-
LINUS
-
-
-
-
-
1
1

PERDANA
  46
46
-
-
1
1
94


JUMLAH


46

46

-

-

1

2

95


ANALISA NUMERASI SARINGAN 6 / 2011

MELAYU
CINA
INDIA
JUM


L
P
L
P
L
P


LINUS TEGAR
-
-
-
-
-
-
-

LINUS
-
-
-
-
-
1
1

PERDANA
    46
46
-
-
1
1
94


JUMLAH


47

46

-

-

-

2

95

*********************************************************************************

KOHORT 1
BILANGAN DAN PERATUS PENCAPAIAN LINUS
SARINGAN 6 /2011


LINUS TEGAR
LINUS
PERDANA


BIL
%
BIL
%
BIL
%

LITERASI
-
-
1
1.05
94
98.95

NUMERASI
-
-
1
1.05
94
98.95


KOHORT 2
BILANGAN DAN PERATUS PENCAPAIAN LINUS
SARINGAN  3 /2011LINUS TEGAR
LINUS
PERDANA


BIL
%
BIL
%
BIL
%

LITERASI
-
-
1
1.09
90
98.91

NUMERASI
-
-
8
8.79
83
91.20

*********************************************************************************


JADUAL PELAKSANAAN SARINGAN PROGRAM LINUS UNTUK MURID TAHUN 1 & TAHUN 2; 2011

NOTA:
  1. Saringan 1, 2 & 3 adalah untuk murid Tahun 1; 2011 (Kohord 2)
  2. Saringan 4, 5 & 6 adalah untuk murid Tahun 2; 2011 (Kohord 1)
  3. Instrumen Saringan akan dihantar oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia ke PPD
  4. Instrumen Saringan  dicetak secara berpusat di PPD dan diedarkan ke sekolah oleh FasiLINUS.
*********************************************************************************

(Kohort 1- Tahun 2)
ANALISA LITERASI  SARINGAN 5 / 2011


MELAYU
CINA
INDIA
JUM

L
P
L
P
L
P

LINUS TEGAR
-
-
-
-
-
-
-
LINUS
-
-
-
-
-
2
2
PERDANA
  46
46
-
-
1
-
93

JUMLAH


46

46

-

-

1

2

95

(Kohort 1- Tahun 2)
ANALISA NUMERASI SARINGAN 5/ 2011


MELAYU
CINA
INDIA
JUM

L
P
L
P
L
P

LINUS TEGAR
-
-
-
-
-
-
-
LINUS
-
-
-
-
-
2
2
PERDANA
    47
46
-
-

-
93

JUMLAH


47

46

-

-

-

2

95


*********************************************************************************
ANALISA LITERASI  SARINGAN 4 / 2011
 KOHORT 1 (TAHUN 2) 


MELAYU
CINA
INDIA
JUM

L
P
L
P
L
P

LINUS TEGAR
-
-
-
-
-
-

LINUS
2
1


1
2
6
PERDANA
  44
45
-
-
-
-
89

JUMLAH


46

461

2

95
ANALISA NUMERASI SARINGAN 4 / 2011
KOHORT 1 (TAHUN 2)


MELAYU
CINA
INDIA
JUM

L
P
L
P
L
P

LINUS TEGAR
-
-
-
-
-


LINUS
2
1
-
-
-
2
5
PERDANA
  45
45
90

JUMLAH


47

46
2

95


****************************************************************************
(Kohort 2- Tahun 1)
ANALISA LITERASI  SARINGAN  2 / 2011 


MELAYU
CINA
INDIA
JUM

L
P
L
P
L
P

LINUS TEGAR
 -
-
-
-
-
-
-
LINUS
  5
 5
-
-
-
-
10
PERDANA
    42
38
-
-
1
-
81

JUMLAH


47

43

-

-

1

-

91

            
ANALISA NUMERASI  SARINGAN  2 / 2011
(Kohort 2- Tahun 1)


MELAYU
CINA
INDIA
JUM

L
   P
L
P
L
P

LINUS TEGAR
-
-
-
-
-
-
-
LINUS
 6
 6
-
-

-
12
PERDANA
    39
39
-
-
1
-
79

JUMLAH


45

46

-

-

1

-

91